Actieonderzoek

Samen complexe vraagstukken ontrafelen voor inclusiever beleidsontwerp.
Artie Ramsodit afbeelding actieonderzoek

Verandering door reflectie

Het doel van actieonderzoek is om samen verandering te realiseren. In mijn rol als oprichter van CitySolutions.nl benut ik actieonderzoek om complexe vraagstukken zoals veiligheidsbeleving en samenleven te ontrafelen. De bruikbaarheid en de toepasbaarheid van resultaten in de praktijk staat voorop en dit geeft aanleiding tot verandering, maar ook tot reflectie.

CitySolutions.nl

Het combineren van ‘feelings & facts’ bij lastige stedelijke vraagstukken

Met methodieken gericht op actieonderzoek, combineert CitySolutions.nl inzichten over gevoelens en feiten om stakeholders beter te begrijpen.

We maken gebruik van actieonderzoek om oplossingen te faciliteren vanuit de behoeften en voorkeuren van (kwetsbare) bewoners en andere betrokkenen. Dit resulteert in een inclusiever beleidsontwerp. Daarbij werken we samen met Fields of View in Bangelore.

Fields of View

Sinds 2017 werk ik samen met Fields of View in Bangelore. Door het ontwerpen en inzetten van spelmethoden werken we aan maatschappelijke impact bij stedelijke uitdagingen. Zo verkleinen we de mismatch tussen bewoners en (overheids)organisaties.

Beleidsontwerp >Reflectie >

Inclusief beleidsontwerp

Actieonderzoek voor verschillende fasen van beleidsontwerp

1. Co-productie van de implementatie van beleidsontwerp

2. Co-voorbereiding als input voor inclusievere besluitvorming bij beleidsontwerp

3. Co-onderzoek voor de vraagarticulatie bij beleidsontwerp

1. Co-productie van beleidsontwerp

Van mystery guest naar mystery match

Stages zijn een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Op deze brug zijn er belemmeringen, zijn er vooroordelen en voorkeuren: stage discriminatie.

Doel was om de toegang tot de stagemarkt te vergroten. We hebben daarvoor actieonderzoek ingezet om tot een bruikbare signalerende mystery guest aanpak te komen.

Daarvoor zijn er drie experimenten uitgevoerd: een spel voor dialoog en bewustzijn als het gaat om toegang tot de stagemarkt, een app voor bias arme skills gerichte matching en een zelftest voor inzicht in individuele interculturele vaardigheden.

Het resultaat is dat er inzicht is ontstaan in de belemmerende brillen bij het MKB, de belemmerende brillen bij studenten met een niet Westerse achtergrond en de belemmerende brillen bij onderwijsinstellingen.

Dit is uitgevoerd in verbinding en in samenwerking met stakeholders vanuit het MKB, jongeren en onderwijsinstellingen.

MKB Amsterdam logo
Gemeente Amsterdam logo
ROC van Amsterdam logo

De partners waren MKB Amsterdam (mkb-amsterdam.nl), de gemeente Amsterdam (amsterdam.nl) en VNO NCW van de Metropoolregio Amsterdam (vno-ncw.nl), de docenten en leerlingen van het ROC van Amsterdam en Field of View in India.

Meer over dit project >
2. Co-voorbereiding van beleidsontwerp

Spel als basis voor samenwerking in de wijk

In het Rozenprieel wisten bewoners en professionals elkaar niet altijd goed te vinden. Dat was een uitdaging, ook voor het welzijnswerk in de wijk. Daarom is men met een innovatie manier aan de slag gegaan om vanuit spel met elkaar samen te werken.

We hebben de citygame ingezet zodat bewoners en professionals samen aan de slag gaan met thema's in de wijk. In het spel zijn spelers gelijkwaardig waardoor het een laagdrempelige manier is om elkaar in gesprek te gaan. Bewoners zijn enthousiast en het geeft professionals een bredere blik.

‘Voorheen werkten we grotendeels aanbodgericht’, zegt Ragna. ‘We zetten wat op in de wijk, vaak in samenwerking met andere partners, en betrokken pas later de bewoners erbij. We gaan nu veel meer én eerder de samenwerkingsrelatie aan. Als er een probleem speelt in de wijk dan gaan we het gesprek met bewoners en andere partijen of professionals aan. We hebben geleerd om door een andere bril te kijken. Door vanuit het gezamenlijke belang te kijken, leg je meer verbindingen. Ik merk dat mensen er enthousiast van raken. Bewoners, maar ook professionals.’

Haarlem effect logo
FCB logo
Gemeente Haarlem logo
Elan Wonen logo

De partners waren Haarlem Effect (haarlemeffect.nl), Arbeidsmarktfonds FCB (fcb.nl), Gemeente Haarlem (haarlem.nl) en woningcorporatie Elan Wonen (elanwonen.nl).

Meer over dit project >
3. Co-onderzoek voor beleidsontwerp

Publieke dialoog over veiligheid in duindorp

Door onderzoek samen met bewoners en professionals in Duindorp is de veiligheidsbeleving in Duindorp in beeld gebracht. 

Op basis daarvan is in een publieke dialoog verkend wat bewoners zelf of samen kunnen doen en wat er nodig is vanuit de gemeente en andere partners als het gaat om veiligheidsbeleving. 

Het resultaat is dat er politieke besluitvorming is geweest over de werkwijze van de gemeente als het gaat om de aanpak van veiligheid in Duindorp. Een van de gevolgen daarvan is dat er is besloten om de handhaving in Duindorp meer op z’n Duindorps vorm te geven zodat er in de werkwijze meer verbinding is met de bewoners.

Gemeente Den Haag logo
De Haagse Hogeschool logo

De partners waren Gemeente Den Haag (denhaag.nl) en De Haagse Hogeschool (dehaagsehogeschool.nl).

Meer over dit project >

Extra informatie

Nu.nl >CitySolutions.nl >LinkedIn >

Publicaties

Ramsodit- de Graaf (2014). Situationeel handelen in de politiefrontlinie. Haarlem: uitgegeven in eigen beheer.

Ramsodit N.U. (2022). Conditions for label change in a public dialogue about inclusive public service. In: Elahi J, Trienekens S. (eds), Against Better Judgement: Rethinking Multicultural Society. Leiden: Brill.

Ramsodit, N.U. en Van Essen E. (2022). De collectieve stem van bewoners ontsluiten en versterken: een spelmethodiek. Hogeschool van Amsterdam.

Ramsodit, N.U. (2021). Naar een inclusieve stagemarkt; van Mystery Guest naar Mystery Match. Gemeente Amsterdam.

Ramsodit N.U. en Van der Veen A. (2020). Versterken van de veerkracht in kwetsbare wijken. In: Oplossingen voor het woningtekort, papers discussiedagen sociale huisvesting. TU Delft.

Fokkema M., Ghauharali R. en A. Ramsodit (2019). Investeren in vertrouwen bij maatschappelijke onrust en spanning; een verkenning naar succesvolle handelwijzen van gemeenten. Den Haag: Platform31.

Ramsodit N.U. (2020 ) ‘Publieke dialoog, de CityGame veiligheidsbeleving’. In: Duidelijk Duindorp, publiek leren in een stadslab. Haagse Hogeschool.

Ramsodit N.U. (2018). Rapportage CityGame Veiligheidsgevoelens in Fascinatio. Gemeente Capelle aan den IJssel.

Ramsodit N.U. (2018). Rapportage CityGame Veiligheidsgevoelens in de Hoekenbuurt. Gemeente Capelle aan den IJssel.

Ramsodit N.U. (2018). Rapportage CityGame ‘Groei van de stad’. Amsterdam: SIGRA.

Ramsodit N. U., Krishnan S., Palavalli B. en  W.T. Meys  (2017). From wicked problems to City Solutions: tools to connect people, purpose & policy, three thicker data methods explored. Amsterdam.

Ramsodit- de Graaf, N.U. (2015) ‘Opmerkzaam handelen in multi-etnische buurten’. In: Moor L.G, Janssen J., Easton M., Verhage  A. (red.), Cahiers Politiestudies: Etnisch profileren en interne diversiteit bij de politie, Antwerpen: Maklu.

Ramsodit- de Graaf (2014). ‘Opmerkzaam handelen in de politiefrontlinie’. In: Tijdschrift voor de Politie 76(7):29-34. (nominatie beste artikel Tijdschrift voor de Politie 2014).

Publieke optredens

Conferentie bijdragen

Presentaties
  1. ‘De impact van kennis start-ups’, conferentie ontwerpen van maatschappelijke impact binnen alfa en gamma wetenschappen bij de Erasmus Universiteit/ Science Works, november 2020.
  2. ‘Kennisuitwisseling tussen steden en kennisinstellingen, doorwerking van de City Deal kennismaken’, Haagse Hogeschool, 15 april 2019.
  3. ‘Hoe kijken zogenoemde kwetsbare doelgroepen aan tegen de huisvestingsopgave in de stad?’ Key note speech Pakhuis de Zwijger Huisvesting en passend Wonen, november 2017.
  4. ‘From wicked issues to citysolutions’,  internationale conferentie over Local Governance and the Urban Agenda; panel 2, oktober 2017. https://sites.google.com/site/geogov2017ppt/

Masterclasses
  1. Inclusieve digitale participatie samen met dr. Gerben Moerman tijdens het Cities for Change programma van de gemeente Amsterdam, mei 2021 (https://citiesforchange.org/conferences/cities-for-change/f/16/meetings/20)
  2. Participatief onderzoek in de praktijk, voor de master urban management, Hogeschool van Amsterdam, maart 2019.
  3. De inzet van spelmethodieken voor impact in het onderwijs samen met Fields of View uit Bangelore, Haagse Hogeschool, november 2018.
  4. Diverse masterclasses voor gemeentelijke professionals over inclusie, welzijn, dienstverlening en behoeften van kwetsbare bewoners en kansengelijkheid (2017-2020).