Coaching

Reflectie en inzicht in je vaardigheden verbreden je blikveld. Dat maakt dat je elkaar sneller kan vinden. Hierdoor leer je mens en organisatie dieper te verbinden.
Artie Ramsodit afbeelding coaching

Inzicht, leren en uitproberen

Ik coach mensen, team en organisaties om breder te kijken naar wat er in de samenleving speelt. Daarvoor versterk ik mensgericht verbinden vanuit twee invalshoeken: 1. Inzicht in je interculturele vaardigheden en 2. Actieleren door reflectie en het uitproberen.

1. Interculturele vaardigheden

Verbinding creëren met een bredere groep stakeholders vanuit gedeelde waarden

Inclusief werken als organisatie vereist een werkwijze die echt doorwerkt. Pas dan kun je echt verbinden met een bredere groep stakeholders. Die stakeholders hebben verschillende waarden. Deze waarden framen de perceptie van de problemen en kansen die er zijn.

Ik coach organisaties om de match tussen waarden te versterken. Hiervoor zet ik de IRC test in, zodat je inzicht krijgt op welke manier, en vanuit welke waarden je kijkt naar mogelijkheden en uitdagingen die er zijn. Hoe maak je verbinding, hoe ga je om met onzekerheden, hoe communiceer je en hoe sensitief ben je voor andere waarden? Als waarden botsen of culturele brillen verschillen, dan loop je elkaar onnodig mis.

Ik coach organisaties op interculturele vaardigheden. Daarvoor benut ik de IRC, een digitale zelftest die vier competenties in beeld brengt: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. Dit kan op individueel niveau maar ook per team of afdeling in kaart worden gebracht.

De coaching is voor professionals, bestuurders en toezichthouders, met de keuze voor een standard of een verkort traject.

Traject en kosten

Standaard traject

IRC assessment & coaching

Na aankondiging door opdrachtgever ontvangt iedere deelnemer een mail met instructie voor deelname. De stappen in dit traject zijn:

  • De digitale uitvoering van de ICR
  • De individuele terugkoppeling van de bevindingen in een coach gesprek (75 minuten, digitaal of geclusterd op locatie).
  • Na vier weken een reflectie moment t.a.v. de ontwikkelpunten waar men mee aan de slag is (telefonisch gesprek van 30 minuten).
  • Na acht weken een individueel afsluitend coach gesprek (60 minuten per gesprek).
Kosten

Per deelnemer: € 825 (excl. BTW). Minimaal 5 deelnemers.

Verkort traject

IRC assessment & terugkoppelgesprek

Vergelijkbaar met het standaardtraject krijgen deelnemers een informatie pakket en instructies toegestuurd en volgen we twee stappen:

  • De digitale uitvoering van de ICR
  • Korte terugkoppelgespek van de bevindingen (30 minuten, digitaal)
Kosten

Per deelnemer: 295 euro (excl. BTW). Minimaal 25 deelnemers.

Aanvullende groepsanalyse

We leveren op verzoek ook groepsanalyse van de IRC competenties binnen de organisatie zijn. De kosten zijn afhankelijk van de behoeften/doelen die worden beoogd met de analyse.

Een gezamenlijke start sessie (max 90 min.) en een afsluitende sessie (max 120 min.) zijn mogelijk voor een aanvullend bedrag van € 1.500 (excl. BTW) met een begeleider tot 10 personen. Vanaf 20 personen werken we met 2 begeleiders en zijn de kosten € 3.000 (excl. BTW).

Intercultural Readiness check (IRC)

Vier interculturele competenties

De zelftest meet vier interculturele competenties en dat levert een persoonlijk profiel op. In zo’n profiel krijg je feedback over je sterke punten, je mogelijke valkuilen en suggesties voor verandering.

De zelftest is wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd praktisch. Inmiddels hebben meer dan 70.000 mensen wereldwijd deze IRC zelftest gedaan. Meer informatie over de vier competenties vind je op de site Intercultural readiness.  

Interculturele sensitiviteit

In hoeverre is er bewustzijn over de eigen culturele achtergrond in relatie tot behoeften van mensen met een andere culturele achtergrond?

Interculturele communicatie

In hoeverre ben je in staat effectief de eigen communicatiestijl aan te passen in een cultureel diverse setting?

Bevorderen van betrokkenheid

In hoeverre investeer je in het ontwikkelen van culturele dwarsverbanden en het ontwikkelen en onderhouden van diverse netwerken?

Omgaan met onzekerheid

Hoe effectief ben je in het benutten van diversiteit als een bron voor leren en innoveren?

2. Actieleren

Reflectie + Uitproberen = Actieleren

Samen verandering realiseren vereist reflectie en uitproberen: actieleren.

Ik coach mensen, teams en organisaties in actieleren. Als onderdeel van de coaching deel ik mijn kennis over actieleren in gastlessen en ontwerp ik ook leergemeenschappen / actieleernetwerken. Dit is een traject op maat. Neem gerust contact op voor een intake om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

In deze korte video’s komen verschillende bouwstenen van actieleren aan de orde: van vraagstuk naar mandaat (1), alle betrokkenen aan tafel (2), knelpunten overwinnen (3), experimenteren met oplossingen (4), en van top idee naar standaard (5).

Bron: Kernelementen voor actieleren voor organisatie transities op verzoek van het landelijk actie leernetwerk arbeidsmarkt oplossingen zorg en welzijn, 2020.

Bouwstenen van Actieleren

Wat klanten zeggen

“Echt super! Hele fijne coach.”

Artie benoemt wat ze ziet en hoort en helpt je daarmee tot nieuwe inzichten te komen. Tegelijkertijd konden we zaken ook heel concreet maken, bijvoorbeeld voor het ‘huiswerk’ voor mezelf of voor vervolgstappen, dat vond ik ook heel fijn.

Deelnemer IRC traject
Betrokken bij inclusief beleidsontwerp

“Heel licht, veel positiviteit.”

Ik vond Artie een hele fijne coach. Ik vind het indrukwekkend hoe snel ze dingen die je zegt spiegelt en je door laat denken over dingen die je zegt.

Deelnemer IRC traject  
Betrokken bij organisatie transitie

“Verfrissend en dringt snel tot de kern door.”

Ik vond het verfrissend om af en toe te sparren met een externe coach. Dat helpt altijd. Artie kan erg goed luisteren en dringt snel tot de kern door. Ik vond het erg nuttig om met haar de sessies te hebben.

Deelnemer IRC traject
Betrokken bij innovatie

Politie Nederland logo
Gemeente Amsterdam logo
KCR logo

Een greep uit de vele organisaties die interculturele vaardigheden en actieleren omarmen.